Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2009.08.17

Źródła i opracowania dotyczące tematyki sanockiego „Sokoła”

1. ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku

 • Teczka nr 20: Budowa pomnika Tadeusza Kościuszki w Sanoku 1902
 • Teczka nr 33: Związki i organizacje społeczne w Sanoku
 • Teczka nr 35: Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • Teczka nr 36: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • Teczka nr 48: I wojna światowa i okres do 1922 r.
 • Teczka nr 49: II wojna światowa
 • Teczka nr 50, 51, 51 b: Sanok po wyzwoleniu
 • Teczka nr 60: Sprawy kultury po 1944 r.
 • Teczka nr 60 b: Sprawy kultury po 1944 r.
 • Teczka nr 61: Organizacje młodzieżowe po 1944 r.
 • Teczka nr 67: Sport i turystyka do 1939 r.
 • Teczka nr 68: Sport i turystka po 1944 r.
 • Teczka nr 73: Czasopisma harcerskie przed 1939 r.
 • Teczka nr 122: Notatki nauczyciela sanockiego gimnazjum Tadeusza Miękisza dotyczące sanockiego od poł. XIX w. [rękopis]
 • Teczka nr 138: Pamiątki po Adamie Pytlu-burmistrzu miasta Sanoka
 • Teczka nr 187: Akta Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 1945-1946
 • Teczka nr 190: Druki ulotne 3 Maja TSL
 • Teczka nr 224: Exlibris biblioteki 2 PSP
 • Teczka nr 229: Dokumenty po Matyldzie Wasylewicz: świadectwa, pamiętniki, zawiadomienia o nadaniu honorowej odznaki 2 PSP
 • Teczka nr 347: Emilia Słuszkiewicz, Dziennik z czasów II wojny światowej, [maszynopis]
 • Teczka nr 615: Księga kasowa koła TSL w Sanoku 1937-1939
 • Teczka nr 630: Pismo Magistratu w Sanoku do dr Karola Zaleskiego
 • Teczka nr 643: TSL -dokumenty kasowe
 • Teczka nr 651: Historia drużyn harcerskich przy Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku, oprac. J. Zaleska, 1962
 • Teczka nr 652: Historia rozwoju harcerstwa polskiego w Sanoku-na podstawie wspomnień druha Mieczysława Kwaśniewicza i zachowanych roczników „Skauta”
 • Teczka nr 654: Początki ruchu harcerskiego w Sanoku-uwagi Zygmunta Vetulaniego
 • Teczka nr 655: Wspomnienia z pierwszych trzech lat skautingu w Gimnazjum w Sanoku (1910-1913), oprac. Roman Ślączka
 • Teczka nr 659: Wykaz drużyn Hufca harcerskiego w Sanoku przy końcu roku szkolnego 1918/1919
 • Teczka nr 661: Wykaz komendantek i komendantów sanockiego hufca ZHP
 • Teczka nr 753: J. Misiewicz, Losy bibliotek Sanoka i Ziemi Sanockiej w latach 1939-1944 [maszynopis].
 • Teczka nr 783: Dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dla Feliksa Gieli
 • Teczka nr 942: Materiały wydane z okazji obchodów 95-lecia harcerstwa sanockiego

Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Zespół nr 11: Akta rodzin i osób

 • Syg. 39: Dokumenty związane z działalnością lekarską dr Karola Zaleskiego w Sanoku 1907-1922: pisma z Namiestnictwa, Starostwa, Sądu, Izby Lekarskiej
 • Syg. 65: Listy i korespondencja urzędowa po rodzinie dra Karola Zaleskiego z Sanoka 1885-1924

Zespół nr 25: Pamiętniki

 • Syg. 1: Pamiętniki Bronisława Filipczaka obejmujące czasookres 1870-1968 [maszynopis]
 • Syg.13: Pamiętniki dra Karola Zaleskiego z lat 1914-1915 z terenu Sanoka [maszynopis]
 • Syg. 15: Fragmenty wspomnień dra Juliusza Zaleskiego, syna Karola, lekarza, o formowaniu się polskich władz wojskowych i cywilnych w Sanoku i w powiecie na przełomie 1918/1919 i o walkach polsko-ukraińskich [rękopis]

Zespół nr 28: Pisma starościańskie i cyrkularne

 • Syg. 14: Miasto Sanok-zmiana granic przez przyłączenie gminy Posada Olchowska. Pismo do urzędu wojewódzkiego ze starostwa 1931

Zespół nr 33: Akta organizacji

 • Syg. 29: Plakietki wydane przez TSL z okazji 3 Maja
 • Syg. 32: Towarzystwo „Sokół”. Rewersy na pobrane przez członków Towarzystwa „Sokół” w Sanoku rzeczy 1924
 • Syg. 33: Towarzystwo „Sokół”. Rachunek dla biblioteki Towarzystwa „Sokół” w Sanoku wydany przez księgarza Feniga z Sanoka 1926
 • Syg. 35: Towarzystwo „Sokół”. Dokumenty dotyczące pożyczek udzielanych przez Towarzystwo „Sokół” w Sanoku na budowę gmachu „Sokoła” w Żółkwi, Nowym Targu i Tuchowie 1893-1910
 • Syg. 36: Towarzystwo „Sokół”. Dokumenty bankowe Towarzystwa „Sokół” w Sanoku
 • Syg. 37: Towarzystwo „Sokół”. Kwity kasowe Towarzystwa „Sokół” w Sanoku 1926
 • Syg. 38: Towarzystwo „Sokół” w Sanoku. Różne dokumenty
 • Syg. 39: Towarzystwo „Sokół” w Sanoku. Różne dokumenty
 • Syg. 43: Towarzystwo „Sokół”. Plan rozbudowy „Sokoła” w Sanoku ul. Mickiewicza
 • Syg. 51: Odezwy TSL i pocztówka z hymnem
 • Syg. 52: Sprawozdania Koła TSL w Sanoku z lat: 1905, 1908, 1913, 1914/1915, 1917, 1921, 1923, 1925, 1926, 1927, odezwy z lat: 1916, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, hymn TSL
 • Syg. 53: Odezwa i regulamin Komitetu Powiatowego do wychowania fizycznego i wojskowego wyszkolenia młodzieży powiatu sanockiego 1925
 • Syg. 59: Statut, regulaminy, wskazówki zdrowotne i legitymacje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1886-1894
 • Syg. 60: Materiały do dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 1888-1890
 • Syg. 81: Do PT członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku o pomoc w odremontowaniu gmachu „Sokoła”
 • Syg. 120: Regulamin Wydziału Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich 1894
 • Syg. 138: Regulamin Wydziału „Sokoła” w Sanoku 1891
 • Syg. 139: Regulamin zdrowotny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku 1891
 • Syg. 145: Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku od założenia do 30 września 1890 r.
 • Syg. 146: Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku od 1 października 1890 do 30 września 1891 r.
 • Syg. 147: Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku od 1 października 1892 do 30 września 1893 r.
 • Syg. 148: Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku od 1 października 1893 r. do 30 września 1894 r.
 • Syg. 149: XVII Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” za rok 1906
 • Syg. 150: Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1921, 1921, 1922
 • Syg. 151: Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1923 i 1924

Zespół nr 39: Zaproszenia

 • Syg. 3: Zaproszenia i zawiadomienia różnych organizacji o zjazdach, akademiach, wystawach w Sanoku i okolicy 1918-1928
 • Syg. 13: Zaproszenia na uroczyste poświęcenia obiektów użyteczności publicznej i gospodarczej w Sanoku i okolicy 1927-1935

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Zespół nr 23: Starostwo Powiatowe Sanockie 1918-1939

 • Syg.13: Stowarzyszenia i związki 1919-1929
 • Syg.14: Stowarzyszenia i związki 1930-1931
 • Syg.15: Stowarzyszenia i związki 1937-1939
 • Syg.16: Stowarzyszenia i związki 1933-1936
 • Syg.17: Stowarzyszenia i związki 1930-1939
 • Syg. 18: Stowarzyszenia 1925-1939
 • Syg. 19: Stowarzyszenia 1923-1936
 • Syg.20: Stowarzyszenia 1926-1936
 • Syg. 21: Stowarzyszenia 1930-1939
 • Syg. 22: Stowarzyszenia 1930-1939

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

Zespół nr 71: Powiatowa Rada Narodowa w Sanoku 1944-1950

 • Syg. 5: Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1945-1950
 • Syg.6: Sprawozdania z działalności Starostwa Powiatowego 1947-1949
 • Syg. 8: Protokoły z posiedzeń plenarnych i PPRN 1944-1947
 • Syg. 9: Protokoły z posiedzeń PRN 1947-1948
 • Syg. 12: Protokoły z posiedzeń członków Rady Narodowej 1945-1949
 • Syg. 13: Protokoły z posiedzeń członków PPRN 1946-1948
 • Syg. 14: Protokoły z posiedzeń członków PPRN 1947-1948
 • Syg. 269: Oświata, kultura i sztuka 1949

Zespół nr 135: Akta miasta Sanoka 1792-1950

 • Syg. 153: Księga uchwał Rady Miejskiej 1887-1892
 • Syg. 154: Księga uchwał Rady Miejskiej 1893-1900
 • Syg. 155: Księga uchwał Rady Miejskiej 1900-1907
 • Syg. 156: Księga uchwał Rady Miejskiej 1907-1914
 • Syg. 157: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1890-1891
 • Syg. 158: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1892-1893
 • Syg. 159: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1894-1895
 • Syg. 160: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1896-1897
 • Syg. 161: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1898-1899
 • Syg. 162: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1900-1902
 • Syg. 163: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1903-1904
 • Syg. 164: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1905-1906
 • Syg. 165: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1907-1908
 • Syg. 166: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1909-1910
 • Syg. 167: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1911-1912
 • Syg. 168: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1913-1914
 • Syg. 169: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1915-1916
 • Syg. 170: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Sanoka 1917-1918
 • Syg. 171: Protokół z posiedzeń Zwierzchności miejskiej 1887-1891
 • Syg. 172: Protokół z posiedzeń Magistratu 1891
 • Syg. 173: Protokół z posiedzeń Magistratu 1891-1892
 • Syg. 174: Protokół z posiedzeń Magistratu 1892-1893
 • Syg. 175: Księga uchwał Magistratu 1894-1897
 • Syg. 176: Księga uchwał Magistratu 1897-1898
 • Syg. 177: Księga uchwał Magistratu 1898-1899
 • Syg. 178: Protokół z posiedzeń Magistratu 1899-1900
 • Syg. 179: Księga protokołów z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1900
 • Syg. 180: Księga uchwał Magistratu 1900-1901
 • Syg. 181: Księga protokołów Magistratu 1901-1902
 • Syg. 182: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1902-1903
 • Syg. 183: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1903-1905
 • Syg. 184: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1905
 • Syg. 185: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1905-1907
 • Syg. 186: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1907-1908
 • Syg. 187: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1908-1909
 • Syg. 188: Protokoły z posiedzeń Magistratu w Sanoku 1909-1910
 • Syg. 189: Protokoły z posiedzeń kierownictwa Tymczasowego Zarządu Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka 1910-1911
 • Syg. 190: Protokoły z posiedzeń kierownictwa Tymczasowego Zarządu Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka 1911-1912
 • Syg. 191: Protokoły z posiedzeń kierownictwa Tymczasowego Zarządu Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka 1912-1914
 • Syg. 192: Protokoły z posiedzeń kierownictwa Tymczasowego Zarządu Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka 1914-1918
 • Syg. 296: Oświata, kultura i sztuka 1866-1899
 • Syg. 297: Oświata, kultura i sztuka 1900-1907
 • Syg. 298: Oświata, kultura i sztuka 1908-1917
 • Syg. 322: Sprawy budowlane i mieszkaniowe 1892-1910
 • Syg. 323: Sprawy budowlane i mieszkaniowe 1911-1917
 • Syg. 371: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1919-1920
 • Syg. 372: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1921-1922
 • Syg. 373: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1923-1924
 • Syg. 374: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1925-1926
 • Syg. 375: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1927-1928
 • Syg. 376: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1929-1930
 • Syg. 377: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1931-1932
 • Syg. 378: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1932-1938
 • Syg. 379: Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1933-1934
 • Syg. 380: Indeks uchwał i ważniejszych spraw Rady Miejskiej 1902-1934
 • Syg. 381: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1935-1936
 • Syg. 382: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1936-1937
 • Syg. 383: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Sanoku 1937-1939
 • Syg. 384: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1918-1920
 • Syg. 385: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1920-1922
 • Syg. 386: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1922-1924
 • Syg. 387: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1924-1926
 • Syg. 388: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1926-1927
 • Syg. 389: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1927-1929
 • Syg. 390: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1929-1932
 • Syg. 391: Księga protokołów i uchwał z posiedzeń Magistratu miasta Sanoka 1932-1935
 • Syg. 392: Księga uchwał Magistratu miasta Sanoka 1936-1937
 • Syg. 394: Księga protokołów Magistratu miasta Sanoka 1937-1938
 • Syg. 395: Protokoły z posiedzeń Magistratu 1938-1939
 • Syg. 525: Oświata, kultura i sztuka 1926
 • Syg. 526: Oświata, kultura i sztuka 1927-1930
 • Syg. 527: Oświata, kultura i sztuka 1928-1932
 • Syg. 528: Oświata, kultura i sztuka 1934
 • Syg. 529: Oświata, kultura i sztuka 1937-1939
 • Syg. 672: Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Miejskiego Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku 1944-1945
 • Syg. 673: Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1945-1948
 • Syg. 675: Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku 1945-1947
 • Syg. 675: Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku 1945-1947
 • Syg. 678: Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1944-1949
 • Syg. 679: Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1947-1948
 • Syg. 704: Oświata, kultura i sztuka 1944-1948

Zespół nr 240: Inspektorat szkolny w Sanoku 1910-1944

 • syg. 19: Akta personalne-tabele kwalifikacyjne nauczycieli 1913-1927

Prasa

2. OPRACOWANIA


 • 95 lat harcerstwa sanockieg : 1911-2006, zespół red. A. Wolwowicz i in., Sanok 2006
 • 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992, Warszawa-Inowrocław 1992
 • 130 lat Sokolstwa Polskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków – Lwów 21.06.-30.06.1997, red. A. Łopata, Kraków 1997
 • Baraniecki B., Sokół na zlocie w Zagórzu, „Gazeta Bieszczadzka” 2000, nr 17, s. 8
 • Bogucki A., 130 lecie Sokolstwa Polskiego 1867-1997: przyczynek do dziejów za lata 1939-1997, Bydgoszcz 1998
 • Bogucki A., Działalność patriotyczno-obronna ZTG „Sokół” w Polsce (tradycja i współczesność), [w:] Vademecum Przysposobienia Wojskowego (4), pod red. ppłk. dr. M. Kalińskiego, Warszawa 2001, s. 10-15
 • Bogucki A., Rola obozów wojskowo-sportowych organizowanych przez TG „Sokół”
  w kształtowaniu umiejętności obronnych młodzieży
  , [w:] Vademecum Przysposobienia Wojskowego (5), pod red. ppłk. dr. M., Kalińskiego, Warszawa 2002, s. 201-206
 • Bogucki S., Sokolstwo-Skauting-Harcerstwo, Geneza powstania w latach 1909-1911 Harcerstwa Polskiego, Opracowanie historyczne na sesję popularno-naukową Sokolstwo-Skauting-Harcerstwo, Bydgoszcz 1992
 • Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997
 • Bogucki A., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993
 • Bogucki A., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993-1997, Bydgoszcz 1997
 • Bogucki A., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997-2002, Bydgoszcz 2005
 • Bogucki A. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Trzeciej Rzeczypospolitej,
  [w:] Nad Bałtykiem - W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 1114-1120.
 • Borzemski A., Powiat Sanocki w cyfrach : [Studyum statystyczne], Sanok 1904
 • Bujak F., Galicya, t.1, Kraj. Ludność. Społeczeństwo. Rolnictwo, Lwów 1908
 • Chowaniec K., 95 lat sanockiego harcerstwa, „Góra Przemienienia” 2006, nr 39, s. 15-17
 • Chowaniec K., O Tych, które przewodziły w Hufcu Harcerek w Sanoku, „Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Z. 6 (2002), s. 2-8
 • Co o Sokole każdy wiedzieć powinien, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Warszawa 1932
 • Czołem ojczyźnie, szponem wrogowi: historia sokolstwa polskiego 1867-1939: wystawa czerwiec-listopad 1998, [realiz. merytoryczna A. Oleszczuk, G. Tuszyńska], Warszawa [1998]
 • Ćwiczenia wolne dla druhów i druhen na zloty dzielnicowe w 1931 i 1932 r., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Warszawa 1930
 • Dudek D., Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994
 • Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, [red. nauk. M. Mirkiewicz], Rzeszów 1996
 • Dziędzielewicz A., Trzydziestolecie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie: 1867-1897, Lwów 1897
 • Dziędzielewicz A., Zadania Sokolstwa Polskiego: (credo sokolskie), Warszawa 1925
 • Feldman W., Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846-1906. T. 1, Rzeszów 1999
 • Galicya pod względem geograficzno-statystycznym, politycznym i topograficznym, opisana przez Ł. i B. dla użytku zakładów naukowych, Kraków 1861
 • Historia sztandaru sanockiego hufca ZHP, „Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”, Z. 5 (2001), s. 3-13
 • Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005
 • Hoff J., Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992
 • Jasińska M., Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981, Warszawa 1983
 • Jednodniówka: „Sokół IV” - Lwów: wydana przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół IV” we Lwowie z powodu Jubileuszu 25 lecia założenia Gniazda: 1904-1929: Lwów w październiku 1929, [odpowiedzialny za red.: A. Pelczarski], Lwów 1929
 • Jednodniówka wydana z racji Jubileuszu 25-lecia istnienia i działalności związku Strzeleckiego na terenie Sanoka i ziemi sanockiej 1908-1933, Sanok 1935
 • Kielar B, Jak reaktywowano „Sokoła” w Sanoku, „Przegląd Sokoli” nr 13, s.2-6
 • Kielar B., Wznowienie działalności „Sokoła” w Sanoku, „Rocznik Sanocki” 2001, s. 259-272
 • Kosmowska I. W., Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, Warszawa 1917
 • Kozłowska-Sabatowska H., Ideologia pozytywizmu galicyjskiego: 1864-1881, Wrocław; Kraków 1978
 • Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie, Lwów 1892
 • Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993
 • Kubalski E., Krótki zarys historii i organizacji sokolstwa polskiego, Kraków 1931
 • Lepiarczyk A., Grońska I., „Sokół” w Małopolsce w latach 1989-2005, Kraków 2005
 • Łapiszczak B., Sanocki „Sokół” i 2 pułk Strzelców Podhalańskich na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 5, Sanok 2003
 • Łopatkiewicz B., Geneza i rozwój Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie, Krosno 1993
 • Małolepszy E., Baczyński W., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Ziemi Częstochowskiej w latach 1906-1993 – zarys dziejów, Częstochowa 1994
 • Mantyka M., 100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem, Zakopane 1995
 • Mazurczak C., Harcerstwo sanockie 1910-1949, [oprac. graf. Z. Osenkowski], Kraków 1990
 • Miękisz T., Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w 50-tą rocznicę Jego istnienia, Sanok 1939
 • Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, praca zbiorowa pod red. A., Nowakowskiego i S. Zaborniaka, Rzeszów 2003
 • Nauka gimnastyki sokolej, Poznań 1897
 • Okorski Z., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – w pracy na rzecz obronności, [w:] Zadania i rola stowarzyszeń młodzieżowych w promowaniu sił zbrojnych i obronności państwa, Warszawa 2002, s. 99-101
 • Pamiętnik IV Zlotu Sokolstwa Polskiego we Lwowie w dniach 27-29 czerwca 1903, Lwów 1911
 • Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dn. 14-16 lipca 1910, Lwów 1911
 • Patriotyczna służba harcerek z Sanoka, [w:] J. Krężel, Konspiracja harcerek 1939-1945, Tarnów 1996, s.75-85
 • Potoczny J., Od alfabetyzacji do popularyzacji wiedzy: ruch oświaty dorosłych w Galicji (1867-1918), Rzeszów 1993
 • Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989-1991, oprac. A. Bogucki, Warszawa; Bydgoszcz 1991
 • Regulamin Organizacji Sokolic ZTG „Sokół” w Polsce, Warszawa 1927
 • Romaniak A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, „Nasza Propozycja”, Muzeum Historyczne w Sanoku 2000
 • Romaniak A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku, „Sanockie Zapiski Numizmatyczne” 2000, nr 1, s. 18-23
 • Rozkazy i wskazówki na jubileusz 40-lecia Sokoła Macierzy połączonej ze zlotem V Okręgu i zawodami sokolstwa polskiego, Lwów 1907
 • Sanok: dzieje miasta, pod red. F. Kiryka, Kraków 1995
 • Sikora W., Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie w latach 1891-1928: krótki rys działalności: ilustrowany przewodnik dla zwiedzających dział T.S.L. w pawilonie instytucyj kulturalno-oświatowych na Powszechnej Wystawie Kraj. w Poznaniu w roku 1929, Kraków 1929
 • Snopko J., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1914, Białystok 1997
 • Sołtys W., Oświata ludowa w sanockiem w okresie zaborów, „Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1993, nr 31, s. 49-87
 • Sołtys W., Rozpoznanie sił niemieckich na Słowacji, „Rocznik Sanocki” 1979, s. 139-151
 • Sołtys W., Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie, „Rocznik Sanocki” 1995, s. 45-84
 • Sołtys W., Środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918-1939, [w:] Pisarska rozróba: w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego, red. S. Barć, T. Korzeniowski, B. Przystasz, Sanok 1990, s. 65-77
 • Sołtys W., Tajna oświata w powiecie sanockim jako forma walki z okupantem hitlerowskim, „Rocznik Sanocki” 1979, s. 79-137
 • Sołtys W., Z dziejów Sanoka pod zaborami, „Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1981, nr 27, s. 90-116
 • Stan ekonomiczny Galicyi. Cyfry i fakta, zestawione przez W. Feldmana, Lwów 1900
 • Stefański S., Bale i zabawy w Sanoku w okresie międzywojennym, „Tygodnik Sanocki” 1994, nr 4, s. 6
 • Stefański S., Kartki z niedawnej przeszłości Sanoka, Sanok 1993
 • Struś M., Sokół wrócił do gniazda, „Nowiny” 2002, nr 239, s. 12
 • Szczerbiński M., Rola sportu w utrzymaniu więzi między zbiorowościami polonijnymi a Macierzą w latach 1918-1939, Katowice 1984
 • Szczerbiński M., Zarys działalności sokolstwa polskiego na obczyźnie w latach 1887-1918, Katowice 1982
 • Szkice z dziejów kultury fizycznej: uwarunkowania historyczne, prawne i regionalne, praca zbiorowa pod red. A. Nowakowskiego i S. Zaborniaka, Rzeszów 2004
 • Szkice z dziejów „Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Nowakowskiego Wadowice 2002
 • Terech M., Zarys dziejów sokolstwa polskiego, Warszawa 1932
 • Terlecki R., Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Wrocław [etc.] 1990
 • Toporowicz K., Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie w latach 1885-1914, Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie 1967
 • Uroczystość Poświęcenia i Przekazania Sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w dniu 5 czerwca 1992 r., Bydgoszcz 1992
 • Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich: w 120 lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886-2007), pod redakcją S. Zaborniaka i M. Obodyńskiego, Rzeszów 2008
 • Wolańczyk M., Historia sokolstwa polskiego, Lwów 1932 Wolańczyk M., Katechizm sokoli, Lwów 1927
 • Wolańczyk M., Macierz sokola w 60-letnim rozwoju 1867-1927, Lwów 1927
 • Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1979
 • Z dziejów ruchu harcerskiego: studia, szkice, materiały: 1911-2006, [red. nauk. E. Czop; rec. Z. Piotr Mańkowski, A. Bonusiak; aut. J. Chrabąszcz [i in.], Rzeszów 2006
 • Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, praca zbiorowa pod red. Z. Pawluczuka, Gdańsk 1996
 • Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w 135 rocznicę powstania, pod red. W. Cynarskiego, K. Obodyńskiego, M. Mirkiewicza, Rzeszów 2004
 • Z dziejów kształtowania się władzy ludowej i życia społeczno-politycznego na Podkarpaciu w latach 1944-47: źródła, aut., wyb., oprac., J. Zborowska; red. A. Socha, Rzeszów 1984
 • Zaborniak S., Lekkoatletyka w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1919-1939, Rzeszów 2005
 • Zaborniak S., Na galicyjskim szlaku gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1884-1914), Rzeszów 2004
 • Zając E., Jak Sanok wybił się na niepodległość, Sanok 1995
 • Zając E., Nasze korzenie: dzieje harcerstwa sanockiego 1910-1939, „Mały Harcerz Sanocki” Nr 4 (1990), s. 3
 • Zając E.,„Sokół” w Sanoku, „Gazeta Bieszczadzka” 2002, nr 2, s. 8 Zając E., 101 lat temu... zaczęto budować sokolnię, „Gazeta Bieszczadzka” 1997, nr 8, s. 8
 • Zając E., Zaczęto budować sokolnię, „Gazeta Bieszczadzka” 1997, nr 8, s. 8
 • Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Praca pod red. E. Małolepszego i Z. Pawluczuka, Częstochowa 2001
 • Zbiór ustaw sokolich we Lwowie, Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich, Lwów 1900
 • Zawadzka A., Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911 – 1945, Warszawa 1999
 • Zbiór Regulaminów Sokolich-ZTG „Sokół” w Polsce, Warszawa 1933
 • Zbiór ustaw sokolich, Lwów 1910
 • Zielecki A., Polski ruch niepodległościowy w Sanoku i regionie na tle wydarzeń krajowych przełomu XIX i XX w., „Rocznik Sanocki” 2001, s. 165-223
 • Żmichowska M., J., Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna Towarzystwa Szkoły Ludowej w latach 1891-1939: (skrypt), Olsztyn 1988
 • Żmichowska M., J., Towarzystwo Szkoły Ludowej (1891-1939), Olsztyn 1992.

Anna Sebastiańska