Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012

Legią Honorową Sokolstwa Polskiego przyznaną przez Zarząd PTG „Sokół” w Krakowie udekorowany został sztandar TG „Sokół” w Sanoku.

2012-04-14_legia_honorowa_sp_aa_400

 

2012

Honorowe Brązowe Znaki Sokoła TG „Sokół” w Sanoku przyznane przez Zarząd otrzymali wszyscy członkowie TG „Sokół” w Sanoku

oraz:

1. dh Konrad Firlej - prezes PTG „Sokół” w Krakowie,

2. dh Henryk Dziedzic – członek Zarządu PTG „Sokół” w Krakowie,

3. dh Zygmunt Pelczar - prezes TG „Sokół” w Rymanowie,

4. dh Kazimierz Cetnarski - członek Zarządu TG „Sokół” w Rymanowie.

 

5_400_06

 

2012

Honorowe Złote Znaki Sokoła TG „Sokół” w Krakowie przyznane przez Walne Zgromadzenie w 2012 r. otrzymali:

Maria Czerepaniak,

Ludmiła Patała,

Eugeniusz Czerepaniak,

Bronisław Kielar.

2012-04-14_odznaki_soko322a_s4_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK otrzymali:

cdn.

 

Powyższe medale otrzymują zwycięzcy zawodów i konkursów organizowanych przez TG „Sokół” w Sanoku.

 

2015 – Honorowa Odznaka ZHP