Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012

Legią Honorową Sokolstwa Polskiego przyznaną przez Zarząd PTG „Sokół” w Krakowie udekorowany został sztandar TG „Sokół” w Sanoku.

2012-04-14_legia_honorowa_sp_aa_400

 

2012

Honorowe Brązowe Znaki Sokoła TG „Sokół” w Sanoku przyznane przez Zarząd otrzymali wszyscy członkowie TG „Sokół” w Sanoku

oraz:

1. dh Konrad Firlej - prezes PTG „Sokół” w Krakowie,

2. dh Henryk Dziedzic – członek Zarządu PTG „Sokół” w Krakowie,

3. dh Zygmunt Pelczar - prezes TG „Sokół” w Rymanowie,

4. dh Kazimierz Cetnarski - członek Zarządu TG „Sokół” w Rymanowie.

 

5_400_06

 

2012

Honorowe Złote Znaki Sokoła TG „Sokół” w Krakowie przyznane przez Walne Zgromadzenie w 2012 r. otrzymali:

Maria Czerepaniak,

Ludmiła Patała,

Eugeniusz Czerepaniak,

Bronisław Kielar.

2012-04-14_odznaki_soko322a_s4_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Kapituła przyznała:

Złotą Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

1. dh mgr inż. Bronisław Kielar, 2. dh Paweł Sebastiański, 3. dh mgr Andrzej Chrobak, 4. dh mgr inż. Jerzy Skoczyński, 5. dh mgr inż. Zdzisław Skrzypczyk, 6. dh mgr Damian Dziewiński, 7. dh mgr Jerzy Robel, 8. Nie odebrana, 9. dh Marian Daszyk, 10. Nie odebrana, 11. ks. dziekan dr Andrzej Skiba, 12. ks. prałat Feliks Kwaśny, 13. dh. Ludmiła Patała, 14. Nie odebrana, 15. dh. Barbara Milczanowska, 16. Jacek Dalski, 17. mgr Anna Dalska-Kindlarska, 18. dh komandor r. mgr inż. Zbigniew Koziarz, 19. dh dr Stanisław Lewek, 20. dh mgr Stefan Tarapacki, 21. prof. oś. Andrzej Smolik, 22. dh mgr Janusz Kaszycki.

Srebrną Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

  1. mgr Tadeusz Pióro, 2. hm. mgr Krystyna Chowaniec, 3. dh mgr por. r. Wacław Borowy, 4. dh. lic. Teresa Koza, 5. Nie odebrana.

Brązową Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

  1. mgr Maria Matuła, 2. dr Monika Brewczak, 3. Mieczysław Brekier, 4. por. r. Aleksander Roman, 5. mgr Andrzej Romaniak, 6. dh mgr ppor. r. Henryk Sobolak, 7. dh inż. Ryszard Wydrzyński, 8. dh Marian Osękowski, 9. dh Witold Sebastyański, 10. mgr inż. Mirosław Kielar, 11. mgr Paweł Stefański, 12. dh mgr Kazimierz Cetnarski, 13. Nie odebrana, 14. dh Paweł Stach, 15. dh prezes Ludwik Lechowicz – Brzesko, 16. dh. prezes mgr Krystyna Dżuła – Dynów, 17. dh mgr Radosław Broniewski, 18. nie odebrana, 19. dh prezes Ryszard Kapała – Ropczyce.

Odznaki są numerowane i nie wszystkie zostały jeszcze odebrane z różnych przyczyn.

 

 

Powyższe medale otrzymują zwycięzcy zawodów i konkursów organizowanych przez TG „Sokół” w Sanoku.

 

2015 – Honorowa Odznaka ZHP